Mời bạn tách trà thơm !

Hỗ trợ trực tuyến

Tài nguyên dạy học

What's the date today ?

What's the time ?

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Liên Kết Website

Thư viện Bài Giảng Điện Tử
Phòng GD-DT Trực Ninh
Báo Sức khoẻ và đời sống
Báo ViệtNamnet
Trần Minh Phương
Lưu Thị Huệ
Nguyễn Văn Hà
Chu Văn Quý
Lê Thị Phương Mai
Trần Thị Ánh Hồng
Lê Thị Xuân Huyền
Nguyễn Xuân Tường
Nguyễn Xuân Trường
Hoàng Đức Giang
Đinh Bá Quang
Nguyễn Quốc Đạt
Vũ Đức Thế
Đặng Quốc Dũng
Đinh Hữu Trường
Nguyễn Kinh Hoàng
Đào Thị Nhung
Tôn Nữ Bích Vân
Nguyễn Bích Thuận
Trần Văn Đoàn
Lê Trung Chánh
Dương Trọng Thu
Trần Kim Nhuận
Đỗ Thanh Dương
Vũ Trung Kiên
Nguyễn Hữu Định
Nguyễn Bửu Khánh
Lê Đức Hà
Phạm Công Đính
Đỗ Văn Mười
Lê Văn Lực
Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Phương Mai
Vũ Hồng Vương
Nguyễn Thị Thu Hà
Đặng Ngọc Dương
Huỳnh Văn Mến
Hồ Diệu Hương
Giang Lương Hùng
Nguyễn Văn Thành
Vũ Hồng Anh
Lê Văn Sơn
Võ Thành Hùng
Lê Thị Thanh Phương
Trần Minh Khôi
Trần Trung Sơn
Đỗ Tất Thắng
Đoàn Đức Việt
Phi Ngọc Linh Phương
Nguyễn Văn Yên
Nguyễn Công Minh
Hà Huy Tráng
Đỗ Hoài Nam
Nguyễn Xuân Đồng
Hoàng Thị Lan Thanh
Nguyễn Trung Hoàng
Nguyễn Trừ Tâm
Nguyễn Hải Diên
Đỗ Thị Phương
Nguyễn văn Thông
Đỗ Thị Hoa
Vũ Thế Võ
Nguyễn Quốc Hiệp
Vũ Hồng Vương
Phạm Xuân Toạn
Nguyễn Quang Loan
Lê Quý Hùng
Vũ Văn Hoan
Hỷ Quang Viên
Trần Thục Hiền
Hoàng Mạnh Cường
Nghiêm Đức Hữu
Huỳnh Văn Mến
Phan Thanh Việt
Lê Minh Doanh
Lê Quang Minh
Hoàng Văn Thanh
Huỳnh Phước Hùng
Tuyết Nga vđ
Mục Đồng
Đỗ Trọng Nga
Phạm Thị Tường Lang Lê Quý Đô

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bộ sưu tập Hoa Lan

  Truyện cười

  Danh ngôn

  Tin moi

  WELCOME TO NGUYEN THI THE’S WEBSITE ! ***** EACH TEACHER SHOULD BE ALWAYS A BRIGHT MIRROR FOR HIS STUDENTS*****

  Tinh diem tong ket ( Khoi 8,9)-Hoan chinh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị The (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:08' 23-05-2011
  Dung lượng: 22.0 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  tr­êng tHCS trùc B×nh danh s¸ch xÐt duyÖt lªn líp
  trùc ninh - nam ®Þnh Líp 8B
  N¨m häc: 2010-2011

  STT Hä vµ tªn Ngµy sinh Con «ng §éi TB Häc kú 1 Häc kú 2 C¶ n¨m Lªn líp Thi l¹i §iÓm thi l¹i Ghi chó
  HK HL XÕp lo¹i Danh hiÖu thi ®ua HK HL XÕp lo¹i Danh hiÖu thi ®ua HK HL XÕp lo¹i Danh hiÖu thi ®ua
  1 Nguyễn Văn An 1/1/1997 Tèt 7.0 Kh¸ HSTT Tèt 7.4 Kh¸ HSTT Tèt 7.2 Kh¸ HSTT
  2 Ngyễn Thị Huyền Anh 7/18/1997 Tèt 8.8 Giái HS Giái Tèt 9.1 Giái HS Giái Tèt 9.0 Giái HS Giái
  3 Trần Thị Phương Anh 11/1/1997 Tèt 8.1 Giái HS Giái Tèt 8.0 Kh¸ HSTT Tèt 8.0 Kh¸ HSTT
  4 Nguyễn Tuấn Anh 10/19/1997 Kh¸ 6.6 TB Tèt 6.7 TB Tèt 6.7 TB
  5 Nguyễn Tuấn Anh 12/10/1997 Tèt 6.7 Kh¸ HSTT Tèt 7.1 Kh¸ HSTT Tèt 7.0 Kh¸ HSTT
  6 Nguyễn Thị Ánh 12/29/1997 Tèt 6.6 TB Tèt 7.4 Kh¸ HSTT Tèt 7.1 Kh¸ HSTT
  7 Nguyễn Văn Chiều 9/24/1997 Tèt 8.2 Giái HS Giái Tèt 8.2 Kh¸ HSTT Tèt 8.2 Kh¸ HSTT
  8 Vũ Thành Công 9/19/1997 Tèt 6.3 TB Tèt 6.4 TB Tèt 6.4 TB
  9 Nguyễn Chung Dũng 10/1/1997 Tèt 7.6 Kh¸ HSTT Tèt 7.7 Kh¸ HSTT Tèt 7.7 Kh¸ HSTT
  10 Nguyễn Tiến Dũng 8/4/1997 Tèt 6.3 TB Tèt 6.2 TB Tèt 6.2 TB
  11 Phạm Văn Dũng 7/13/1997 Tèt 6.2 TB Tèt 6.5 TB Tèt 6.4 TB
  12 Phạm Minh Đức 10/28/1997 Tèt 6.5 TB Tèt 6.9 TB Tèt 6.7 TB
  13 Phạm Trung Đức 11/10/1997 Kh¸ 6.2 TB Tèt 6.1 YÕu Tèt 6.1 TB
  14 Nguyễn Văn Đức 10/29/1997 Tèt 5.9 TB Tèt 6.6 TB Tèt 6.4 TB
  15 Nguyễn Văn Giang 10/15/1997 Tèt 6.2 TB Tèt 6.5 TB Tèt 6.4 TB
  16 Trần Thị Hoàng Hải 9/28/1997 Tèt 6.5 TB Tèt 6.5 TB Tèt 6.5 TB
  17 Nguyễn Văn Hải 1/17/1997 Kh¸ 5.7 YÕu Kh¸ 5.6 YÕu Kh¸ 5.7 TB
  18 Phạm Thị Hạnh 2/12/1997 Tèt 7.7 Kh¸ HSTT Tèt 7.6 Kh¸ HSTT Tèt 7.7 Kh¸ HSTT
  19 Ng. Thị Thuý Hằng 3/26/1997 Tèt 7.9 Kh¸ HSTT Tèt 7.9 Kh¸ HSTT Tèt 8.0 Kh¸ HSTT
  20 Phạm Thị Thu Hiền 2/9/1997 Tèt 9.2 Giái HS Giái Tèt 9.3 Giái HS Giái Tèt 9.3 Giái HS Giái
  21 Nguyễn Thế Hiển 7/3/1997 Tèt 7.2 Kh¸ HSTT Tèt 7.9 Kh¸ HSTT Tèt 7.7 Kh¸ HSTT
  22 Lê Văn Hoạt 7/14/1997 Tèt 6.5 TB Tèt 6.8 Kh¸ HSTT Tèt 6.7 Kh¸ HSTT
  23 Phạm Kiều Hưng 1/15/1997 Tèt 7.8 Kh¸ HSTT Tèt 7.8 Kh¸ HSTT Tèt 7.8 Kh¸ HSTT
  24 Nguyễn Thị Ngọc Lan 1/1/1997 Tèt 6.9 Kh¸ HSTT Tèt 7.6 Kh¸ HSTT Tèt 7.4 Kh¸ HSTT
  25 Nguyễn Thị Liên 3/24/1997 Tèt 7.0 TB Tèt 7.1 TB Tèt 7.0 Kh¸ HSTT
  26 Mai Thị Hồng Linh 12/8/1997 Tèt 6.9 TB Tèt 7.3 Kh¸ HSTT Tèt 7.2 Kh¸ HSTT
  27 Nguyễn Thị Minh 1/1/1997 Tèt 6.5 TB Tèt 7.1 Kh¸ HSTT Tèt 6.9 Kh¸ HSTT
  28 Nguyễn Hoài Nam 9/24/1997 Tèt 6.9 TB Tèt 7.3 Kh¸ HSTT Tèt 7.2 Kh¸ HSTT
  29 Nguyễn Thị Phượng 1/5/1997 Tèt 6.3 TB Tèt 6.8 TB Tèt 6.7 TB
  30 Đỗ Văn Quân 11/10/1997 Kh¸ 5.7 TB Kh¸ 5.9 TB Kh¸ 5.9 TB
  31 Trần Trung Thành 7/14/1997 Tèt 6.0 TB Tèt 6.8 Kh¸ HSTT Tèt 6.5 TB
  32 Hoàng Thị Thảo 2/25/1997 Tèt 6.7 TB Tèt 7.5 Kh¸ HSTT Tèt 7.2 Kh¸ HSTT
  33 Vũ Thị Thêm 2/18/1997 Tèt 7.0 Kh¸ HSTT Tèt 7.1 Kh¸ HSTT Tèt 7.1 Kh¸ HSTT
  34 Nguyễn Xuân Tiến 12/25/1997 Kh¸ 6.3 TB Kh¸ 6.5 TB Kh¸ 6.5 TB
  35 Phạm Văn Toản 8/24/1997 Kh¸ 5.9 TB Kh¸ 6.0 TB Kh¸ 6.1 TB
  36 Ph. Thị Huyền Trang 12/11/1997 Kh¸ 5.3 YÕu Tèt 6.1 TB Tèt 5.8 TB
  37 Tr Thị Quỳnh Trang 5/10/1997 Tèt 8.1 Giái HS Giái Tèt 8.1 Kh¸ HSTT Tèt 8.1 Giái HS Giái
  38 Trần Thị Trang 5/24/1997 Tèt 8.2 Giái HS Giái Tèt 8.5 Giái HS Giái Tèt 8.4 Giái HS Giái
  39 Nguyễn Văn Trung 11/26/1997 Tèt 7.5 Kh¸ HSTT Tèt 8.1 Giái HS Giái Tèt 7.9 Kh¸ HSTT
  40 Trần Văn Trường 2/5/1997 Tèt 7.2 Kh¸ HSTT Tèt 7.9 Kh¸ HSTT Tèt 7.7 Kh¸ HSTT
  41 Nguyễn Văn Tú 8/8/1997 Kh¸ 5.8 TB Kh¸ 6.0 TB Kh¸ 6.0 TB
  42 Nguyễn Văn Tuấn 11/24/1997 Tèt 6.3 TB Tèt 6.7 TB Tèt 6.6 TB
  43
  44

  Häc Kú 1 Häc kú 2 CN
  SL TL% SL TL% SL TL%
  h¹nh KiÓm Tèt 34 81.0% 37 88.1% 37 88.1%
  Kh¸ 8 19.0% 5 11.9% 5 11.9%
  TB 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
  YÕu 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
  Häc lùc Giái 6 14.3% 4 9.5% 4 9.5% SL TL%
  Kh¸ 11 26.2% 20 52.4% 20 50.0% HS giái 4 9.5%
  Häc lùc TB 23 54.8% 16 38.1% 18 40.5% HSTT 20 50.0%
  YÕu 2 4.8% 2 0.0% 0 0.0% Thi l¹i
  KÐm 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% L­u ban

  T/m ban gi¸m hiÖu "ViÖt Hïng, ngµy 18 th¸ng 05 n¨m 2011"
  ng­êi lËp b¶ng



  NguyÔn ThÞ The
  Avatar
  CHÚC CÔ THẬT HẠNH PHÚC TRONG NGÀY VALENTINE!

                                                                
  http://d.awesomemyspacecomments.com/5/4f023ce633b26.gif
  Photobucket
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  TRANH_THUỶ_MẠC