Mời bạn tách trà thơm !

Hỗ trợ trực tuyến

Tài nguyên dạy học

What's the date today ?

What's the time ?

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Liên Kết Website

Thư viện Bài Giảng Điện Tử
Phòng GD-DT Trực Ninh
Báo Sức khoẻ và đời sống
Báo ViệtNamnet
Trần Minh Phương
Lưu Thị Huệ
Nguyễn Văn Hà
Chu Văn Quý
Lê Thị Phương Mai
Trần Thị Ánh Hồng
Lê Thị Xuân Huyền
Nguyễn Xuân Tường
Nguyễn Xuân Trường
Hoàng Đức Giang
Đinh Bá Quang
Nguyễn Quốc Đạt
Vũ Đức Thế
Đặng Quốc Dũng
Đinh Hữu Trường
Nguyễn Kinh Hoàng
Đào Thị Nhung
Tôn Nữ Bích Vân
Nguyễn Bích Thuận
Trần Văn Đoàn
Lê Trung Chánh
Dương Trọng Thu
Trần Kim Nhuận
Đỗ Thanh Dương
Vũ Trung Kiên
Nguyễn Hữu Định
Nguyễn Bửu Khánh
Lê Đức Hà
Phạm Công Đính
Đỗ Văn Mười
Lê Văn Lực
Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Phương Mai
Vũ Hồng Vương
Nguyễn Thị Thu Hà
Đặng Ngọc Dương
Huỳnh Văn Mến
Hồ Diệu Hương
Giang Lương Hùng
Nguyễn Văn Thành
Vũ Hồng Anh
Lê Văn Sơn
Võ Thành Hùng
Lê Thị Thanh Phương
Trần Minh Khôi
Trần Trung Sơn
Đỗ Tất Thắng
Đoàn Đức Việt
Phi Ngọc Linh Phương
Nguyễn Văn Yên
Nguyễn Công Minh
Hà Huy Tráng
Đỗ Hoài Nam
Nguyễn Xuân Đồng
Hoàng Thị Lan Thanh
Nguyễn Trung Hoàng
Nguyễn Trừ Tâm
Nguyễn Hải Diên
Đỗ Thị Phương
Nguyễn văn Thông
Đỗ Thị Hoa
Vũ Thế Võ
Nguyễn Quốc Hiệp
Vũ Hồng Vương
Phạm Xuân Toạn
Nguyễn Quang Loan
Lê Quý Hùng
Vũ Văn Hoan
Hỷ Quang Viên
Trần Thục Hiền
Hoàng Mạnh Cường
Nghiêm Đức Hữu
Huỳnh Văn Mến
Phan Thanh Việt
Lê Minh Doanh
Lê Quang Minh
Hoàng Văn Thanh
Huỳnh Phước Hùng
Tuyết Nga vđ
Mục Đồng
Đỗ Trọng Nga
Phạm Thị Tường Lang Lê Quý Đô

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bộ sưu tập Hoa Lan

  Truyện cười

  Danh ngôn

  Tin moi

  WELCOME TO NGUYEN THI THE’S WEBSITE ! ***** EACH TEACHER SHOULD BE ALWAYS A BRIGHT MIRROR FOR HIS STUDENTS*****

  E8-U4-Our past-Write

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị The (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:09' 29-10-2011
  Dung lượng: 1.6 MB
  Số lượt tải: 9
  Số lượt thích: 0 người
  Truc Binh Secondary School
  ENGLISH 8
  Welcome to our class !
  UNIT 4 : OUR PAST
  Period 24.
  Lesson 4. Write
  How the tiger got his stripes
  1. Vocabulary
  graze
  : gặm cỏ
  appear
  : xuất hiện
  wisdom
  : trí khôn
  tie
  : buộc, trói
  straw
  : rơm
  escape
  : trốn thoát
  (v)
  (v)
  (n)
  (v)
  (n)
  (v)
  UNIT 4 OUR PAST
  Lesson 4 : Write
  I.Pre- writing :
  burn
  (v)
  : đốt cháy
  servant
  (n)
  : nô lệ
  Leave left
  (v)
  : để lại,bỏ quên
  Matching
  graze
  appear
  : xuất hiện
  wisdom
  : trí khôn
  tie
  straw
  escape
  : trốn thoát
  (v)
  (v)
  (n)
  (v)
  (n)
  (v)
  UNIT 4 OUR PAST
  Lesson 4 : Write
  I.Pre- writing :
  2. Grammar.
  The past simple tense.
  (+) S + V – ed / past
  (-) S + didn’t + V ( i )
  (?) Did + S + V ( i ) ?
  Yes, S + did.
  No , S + didn’t.
  (+) S + V – ed / past.
  Ex: The farmer worked in the field.
  (-) S + didn’t + V
  Ex: The farmer didn’t work in the field.
  (?) Did + S + V ?
  Ex: Did the farmer work in the field ?
  Yes, he did / No he didn’t
  UNIT 4: OUR PAST
  1.New words
  Lesson 4. Write
  2.Grammar
  3. Complete the story.
  How the tiger got his stripes.
  One day , as a farmer was in the field and his buffalo(0) was grazing nearby, a tiger(1)_________ .The tiger wanted to know why the strong buffalo was the servant and the small man(2)_______ the master.The farmer(3) ______ he had something called wisdom, but he(4)____ it at home that day. He(5)______ to get the wisdom, but before that he(6)______ the tiger to a tree with a rope because he didn’t want it to eat the buffalo.When he returned, the farmer brought some straw with him. He said it was his wisdom. He(7) ______ the straw and the fire(8)_______ the tiger. The tiger(9)_______ , but it still has black stripes from the burns to day.


  burned
  escaped
  went
  was
  appeared
  left
  lit
  tied
  was grazing
  said
  3. Completethe story . Use the verbs in the box .
  4. Comprehension questions:
  UNIT 4 OUR PAST
  Lesson 4. Write
  1. Where was the man?
  2. What did the Tiger want to know?
  3. What did the farmer do before going home? Why ?
  4. What did he do when he returned?
  5.What does the tiger still have from the burn today?

  4. Comprehension questions:
  1. Where was the man?
  He was in the field.
  UNIT 4 OUR PAST
  Lesson 4. Write
  The tiger wanted to know why the strong buffalo was the servant and the small man was the master.
  UNIT 4 OUR PAST
  Lesson 4. Write
  2. What did the Tiger want to know?
  4. Comprehension questions:
  3. What did the farmer do before going home? Why ?
  He tied a tiger to a tree with a rope because he didn’t want it to eat the buffalo.
  4. Comprehension questions:
  UNIT 4 OUR PAST
  Lesson 4. Write
  4. What did he do when he returned?
  When he returned, he lit the straw to burn the tiger.
  4. Comprehension questions:
  UNIT 4 OUR PAST
  Lesson 4. Write
  Today it still has black stripes
  5.What does the tiger still have from the burn today?
  4. Comprehension questions:
  UNIT 4 OUR PAST
  Lesson 4. Write
  UNIT 4 OUR PAST
  Lesson 4. Write
  Now, imagine you are a man. Using the words and the pictures to write the story. Start like this:
  One day as I was in the field and ……….
  One day / I / field
  Buffalo / graze / tiger / come
  It / ask / why / strong buffalo / my servant / and I / its master
  I / tell / tiger / I have / wisdom
  Tiger / want / see / it
  I tell / it / I / leave / wisdom / home
  Then I / tie / tiger / tree / rope / I didn’t / want / eat / buffalo
  I / go / get / straw / and / burn / tiger
  Tiger / escape / still have / black stripers
  How the tiger got his stripes.
  One day , as a farmer was in the field and his buffalo(0) was grazing nearby, a tiger(1)appeared .The tiger wanted to know why the strong buffalo was the servant and the small man(2)was the master.The farmer(3) said he had something called wisdom, but he(4)left it at home that day. He(5)went to get the wisdom, but before that he(6)tied the tiger to a tree with a rope because he didn’t want it to eat the buffalo. When he returned, the farmer brought some straw with him. He said it was his wisdom. He(7) lit the straw and the fire(8)burned the tiger. The tiger(9)escaped , but it still has black stripes from the burns to day.
  One day / I / field
  Buffalo / graze / tiger / come
  It / ask / why / strong buffalo / my servant / and I / its master
  I / tell / tiger / I have / wisdom
  Tiger / want / see / it
  I tell / it / I / leave / wisdom / home
  Then I / tie / tiger / tree / rope / I didn’t / want / eat / buffalo
  I / go / get / straw / and / burn / tiger
  Tiger / escape / still have / black stripers
  III. Post-Writing 1.Suggestion
  One day, as I was in the field and my buffalo was grazing nearby, a tiger came. It asked why a strong buffalo was my servant and I was its master. I told the tiger that I had something called wisdom. The Tiger wanted to see it and I told it I left the wisdom at home that day. Then I tied the tiger to a tree with a rope because I didn’t want it to eat my buffalo. I went to get some straw and I burned the tiger. The tiger escaped, but today it still has black stripes from the burns.
  UNIT 4 OUR PAST
  Lesson 4. Write
  2.Retell the story using the 6 pictures below.
  UNIT 4 OUR PAST
  Lesson 4. Write
  IV. Homework
  - Learn by heart vocabulary.
  - Write a folktale that you like best in English

   
  Gửi ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  TRANH_THUỶ_MẠC